Postaráme sa o Váš tovar komplexne od miesta jeho prevzatia až po miesto dodania.
Vypracujeme Vám cenovú ponuku pre Vami zadané destinácie v súlade s Incoterms 2010.

Zabezpečíme pre Vás kompletný sprostredkovateľský servis zahŕňajúci:

  • fyzickú prepravu tovaru
  • poistenie tovaru
  • vybavenie colných a iných formalít

Firmu tvorí kolektív pracovníkov s viac ako 15-ročnou praxou v medzinárodnej preprave.
Komunikácia je možná v 3 svetových jazykoch (anglický, nemecký a francúzsky).

Ponúkame poradenské služby a logistické riešenia prostredníctvom partnerských agentúr vo svete.


We take care of your goods comprehensively from the place of delivery to the place of delivery.
We will provide you with a quote for your destinations in accordance with Incoterms 2010.

We will provide you with a complete brokerage service including:

  • physical transportation of goods
  • insurance of goods
  • customs and other formalities

Our company consists of a team of people with more than 15 years experience in international transport. Communication is possible in 3 world languages (English, German and French).